Category Archives: Tin tức

Lựa chọn bộ gen kháng virus gây bệnh đốm trắng trên tôm thẻ

Bộ gen kháng virus bệnh phân trắng trên tôm, bo gen khang virus gay benh phan trang tren tom, benh phan trang tren tom, bệnh phân trắng trên tôm

Khám phá cách thức của sự biến đổi gen tự nhiên trên động vật thủy sản để kháng lại các mầm bệnh do vi rút và phương pháp lựa chọn bộ gen trong việc cải thiện tính kháng bệnh đốm trắng trên tôm thẻ chân trắng. Một bộ Gen kháng virus gây bệnh phân trắng? […]

Phương pháp khử trùng nước nào khả thi hơn trong nuôi tôm tuần hoàn (RAS)?

Khử trùng nước trong nuôi tôm tuần hoàn, khu trung nuoc nuoi tom tuan hoan, khử trùng nước nuôi tôm tuần hoàn, khử trùng nước RAS, khu trung nuoc RAS

Công nghệ ozone hay chiếu UV sẽ ổn định thành phần vi sinh vật, cải thiện chất lượng nước trong RAS hiệu quả hơn? Khử trùng nước trong nuôi tôm tuần hoàn Nuôi tôm thẻ chân trắng trong hệ thống tuần hoàn (RAS) đã trở nên khả thi hơn khi giảm tiêu thụ nước, ít […]

Dòng tôm càng xanh mới của Thái Lan

dòng tôm càng xanh mới, dong tom cang xanh moi, tôm càng xanh thái lan, tom cang xanh thai lan

Ngành nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) có triển vọng đầy hứa hẹn, nhưng một số vấn đề đang làm cản trở sự phát triển đó là chất lượng tôm post và tỉ lệ đực cái trong đàn tôm. Dòng tôm càng xanh mới của Thái Lan có khả năng ? Tôm càng xanh bố […]